Log in

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání DDM Holice

  • Číst 0 krát

Prosíme rodiče dětí přihlášených do kroužků DDM Holice o zaplacení úplaty tak, jak bylo požadováno před zavedením nouzových opatření. Vzhledem k okolnosti, že MŠMT zatím nestanovilo jiný postup, musíme vycházet z obecně platných vyhlášek. Dítě může být přijato do kroužku pouze po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení úplaty ve stanoveném termínu. Rozhodné datum je 31. 10. daného roku a v návaznosti DDM odevzdává zahajovací výkaz s počty přihlášených na MŠMT. Požadavek o posunutí tohoto termínu zatím nebyl ministerstvem školství vyslyšen.

 

V případě neuskutečnění kroužků v plném rozsahu bude rodičům poměrná část úplaty na konci školního roku vrácena tak, jako ve školním roce minulém.

 

Věřím, že se kroužky v návaznosti na situaci co nejdříve rozjedou a s dětmi se na kroužcích brzy uvidíme.

 

V Holicích dne 21. října 2020

 

                                                                                   Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

 

DDM Holice - Hodnocení letní činnosti 2020

  • Číst 33 krát

Dům dětí a mládeže Holice uspořádal o letošních letních prázdninách 5 příměstských táborů s různorodou tématikou a 1 taneční příměstský tábor pro děti z tanečního kroužku. Celkem na příměstských táborech bylo 143 dětí. O program, zábavu a celkové zajištění chodu se podílelo 17 vedoucích z řad dospělých a studentů.

Opatření v budově DDM Holice

  • Číst 49 krát

ZAKAZUJE SE VSTUP DO BUDOVY BEZ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY.

 

ŽÁDÁME DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY, ABY NEVSTUPOVALY DO BUDOVY.

 

JDETE-LI POUZE ODEVZDAT VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO KROUŽKU, VHOĎTE JI DO SCHRÁNKY U VSTUPNÍ BRÁNY.

 

PŘÍPADNÉ KONZULTACE SI DOMLUVTE PŘEDEM.  KONTAKTY JSOU UVEDENY NA WEBU: www.ddm.holice.cz

Log in or Sign up