Log in

Turistika s DDM

 • Číst 15 krát

V sobotu 15. června 2019 jsme vyrazili autobusem s dětmi na první plánovaný turistický výjezd do Jizerských hor. Náš pěší pochod byl zahájen u chaty Jizerka, odkud jsme dále pokračovali přes vodní nádrž Souš – protržená přehrada, přes údolí Bílé Desné do Desné. Po úspěšném ukončení turistické trasy, která byla dlouhá celkem 12 km, jsme se odměnili velkou večeří v restauraci u Čápa. Počasí se nám vydařilo a výlet jsme si všichni moc užili.

Další výjezd i s přespáním se uskuteční  7.- 8.9.2019. Tentokrát pojedeme do Krkonoš. Pěší pochod Špindlerovka – Luční bouda – U Bílého Labe – U Dívčí lávky – Špindlerův Mlýn. 

Na dobrodružné putování krajinou Krkonoš zveme všechny nadšené turisty (žáky a žákyně ZŠ). Přihlášky k vyzvednutí v DDM nebo ke stažení na webových stránkách DDM.

 

 

 

 

 

Turistické zájezdy s DDM

 • Číst 24 krát

Turistikou a pobytem v přírodě pro zdravý životní styl

Dům dětí a mládeže Holice je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. V rámci své celoroční činnosti máme v zájmových útvarech zhruba 1.250 dětí, na pobytových akcích, táborech a soustředěních zhruba 300 dětí a při jednorázových akcích a spontánních aktivitách řádově několik tisíc dětí. V minulosti při DDM Holice pracoval turistický kroužek. Rádi bychom do budoucna obnovili jeho činnost.

Tento projekt by měl pomoci s rozšířením nabídky volnočasových aktivit v oblasti zdravého životního stylu. Turistika a pobyt v přírodě by měl dětem ukázat směr smysluplného využívání volného času bez ovlivňování technickým pokrokem. V dnešní době považujeme návrat k tradičním aktivitám za nutný pro zdravý vývoj budoucích generací.

Z Pardubického kraje jsme obdrželi podporu ve výši 20.000,- a sháníme i další prostředky od sponzorů z důvodu lepší finanční dostupnosti pro rodiče dětí. 40 dětí se zájmem o turistiku a pobyt v přírodě bude zařazeno do cílové skupiny, která se bude účastnit aktivit v rámci projektu. Podmínkou je vazba dětí na DDM Holice a jeho činnosti výše popsané.

1 jednodenní a 3 dvoudenní výjezdy do hor ČR (Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory, Kralický Sněžník) proběhnou pod vedením dospělých (5 osob, z toho 3 pedagogičtí zaměstnanci DDM Holice a 2 dobrovolníci z řad rodičů).

Na každý výjezd bude vždy zajištěn autobus, 3x ubytovací prostory, stravovací služby 4x večeře, 3x snídaně, 3x oběd, pedagogický dozor, pojištění. Oběd v sobotu pořadatel nezajišťuje, každý účastník si bere s sebou. Veškeré činnosti budou probíhat v souladu s platnou legislativou.

Kromě prvního výjezdu (z důvodu odjezdu dětí dne 16. 6. na školy v přírodě bude pouze jednodenní) bude vždy akce dvoudenní.

Cena:        1.600,- za všechny 4 akce, případně 400,- za 1 akci

Přihlášky:    ihned, pouze osobně v DDM (dříve přihlášený má přednost)

Kontakt:    e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    tel. 732853644

15. 6. 2019

Jizerské hory

8,00            odjezd od DDM Holice na Jizerku

10,30 – 15,30    pěší pochod Jizerka – vodní nádrž Souš – protržená přehrada – údolí Bílé Desné – Desná (délka 13 km)

15,30    odjezd do Holic se zastávkou na večeři

19,00    příjezd k DDM Holice

 

7.–8. 9.2019

Krkonoše

8,00            odjezd od DDM Holice na Špindlerovku

10,30 – 17,00     pěší pochod Špindlerovka – Luční bouda – U Bílého Labe – U Dívčí lávky  – Špindlerův Mlýn (délka 15 km)

17,00 – 18,00    přesun do Vrchlabí, ubytování v DDM Vrchlabí, večeře

19,00 – 20,30    večerní program, hry, soutěže

9,00 – 12,00    po snídani hry v přírodě, oběd

14,00    odjezd do Holic

16,00    příjezd k DDM Holice

 

5.–6. 10. 2019

Kralický Sněžník

8,00            odjezd od DDM Holice na Dolní Moravu

10,30 – 17,00     pěší pochod Dolní Morava – údolím Moravy – Patzeltova jeskyně – Mamutíkův vodní park (délka 8 km)

17,00 – 18,00    přesun do Orlického Záhoří, ubytování v chatě BVK Holice, večeře

19,00 – 21,00    večerní program, hry, soutěže

9,00 – 12,00    po snídani hry v přírodě, oběd

14,00    odjezd do Holic

15,30    příjezd k DDM Holice

 

2.–3. 11. 2019

8,00            odjezd od DDM Holice na Šerlich

10,00 – 14,00     pěší pochod Šerlich – Malá Deštná – Velká Deštná – Pod Jelenkou – Bedřichovka - Trčkov (délka 9 km)

14,00 – 18,00    ubytování v chatě BVK Holice, hry, soutěže, večeře

19,00 – 21,00    večerní program, hodnocení, slavnostní zakončení

9,00 – 12,00    po snídani hry v přírodě, oběd

13,00    odjezd do Holic

14,30    příjezd k DDM Holice

 

Dětský den

 • Číst 64 krát

Ve středu 29. 5. 2019 proběhne v areálu DDM Holice dětský den Zveme všechny děti z mateřských školek samozřejmě i se svými

učitelkami na dopoledne plné soutěží,

                které začíná v 9.30 hod.                                                       

 Zveme všechny děti ze školních družin na odpoledne plné soutěží, které začíná ve 13.30 hod.,

 

V 15.30 hod. zveme děti opět do areálu domu dětí a mládeže,

protože zde začne dětský den pro veřejnost.

Čeká Vás spousta soutěží,

krátká taneční ukázka dětí našich zájmových útvarů a opékání párků. Párky, pití, chléb a hořčici zajišťuje organizátor.

Na Vaši účast se těší pracovníci DDM Holice

INFORMACE K TÁBORŮM

 • Číst 408 krát
 • Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo do DDM. Možno též zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihláška musí mít vyplněné všechny kolonky.
 • Má-li dítě více táborů, pište každý tábor na samostatnou přihlášku.
 • Přihlášky odevzdávejte průběžně, dříve přihlášení mají přednost.
 • Po naplnění kapacity jednotlivých táborů další děti již nebudou přijaty.
 • Průběžně budete informováni a budou Vám předány tiskopisy nutné k vyplnění.
 • Úhrada tábora musí být provedena nejpozději do konce měsíce dubna na účet DDM Holice 268197916/0300 nebo přímo v DDM v hotovosti. Do poznámek zadejte pořadové číslo tábora a jméno dítěte z důvodu přiřazení platby. (např. LT 6 – František Vomáčka)
 • Pokud nezaplatíte do tohoto data, dítě může být nahrazeno dalším zájemcem.
 • Při hrubém porušení pravidel slušného chování bude účastník vyloučen bez náhrady.
 • Dotazy můžete řešit s vedoucím tábora, jehož telefonní číslo je uvedeno na webových stránkách DDM nebo na telefonu DDM 734318890.
 • Přihlášky budou přijímány od úterý 12. 2. 2019.

 

 

Seznam táborů pro rok 2019:

ČÍSLO TÁBORA              TERMÍN                                 CENA

 1. Příměstský 1         1. – 4 . 7. 2019                      1.200,-
 2. Příměstský 2         8. – 12. 7. 2019                     1.500,-
 3. Příměstský 3         19. – 23. 8. 2019                   1.500,-
 4. Příměstský 4         26. – 30. 8. 2019                   1.500,-
 5. LT Mlynářka           20. – 27. 7. 2019                   3.500,-
 6. LT Suté Břehy       16. – 25. 8. 2019                   4.100,-

LETNÍ TÁBOR SUTÉ BŘEHY 2019

 • Číst 169 krát

Pořadatel:                

Dům dětí a mládeže Holice (Pavel Hojka)

Termín:                    

od pátku 16. srpna do neděle 25. srpna 2019 (9 nocí)

Určeno:                    

pro děti od 9 do 17 let

Cena:                       

4.100,--Kč (ubytování, program, stravování 5x denně, pitný režim, odměny, pojištění, režijní náklady, stálý pedagogický a lékařský dozor)

Areál:                        

tábor je nedaleko Týniště nad Orlicí ze tří stran obklopen lesy a ze čtvrté řekou Orlicí a zátopovými loukami.  Areál je bezpečně umístěn na vysoké stěně nad řekou, na hranici chráněné oblasti Natura 2000, uprostřed cyklistických, turistických a vodáckých tras (www.sutebrehy.cz)

Adresa:                     

LT Suté Břehy, Štěpánovsko, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ubytování:               

chatky ve velmi dobrém stavu se čtyřmi lůžky                              

Vybavení areálu:      

klubovna pro kulturní program, vybavená ošetřovna s ubytováním pro nemocné, sociální zařízení v dobrém stavu (záchody jsou suché, sprchy s teplou vodou, umyvadla), vybavená kuchyň s venkovní zastřešenou jídelnou pro společné stravování všech účastníků

Stravování:              

kvalitní strava 5x denně

Povinné vybavení:   

pro všechny spací pytel, prostěradlo, polštář, pro zájemce kolo v dobrém stavu, cyklistická přilba

Program:                  

sport, turistika, cykloturistika, rafting, hry, soutěže, koupání, lanové aktivity, táborák, nocování v přírodě, pro zájemce stezka odvahy,…

Přihlášky:                 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

nebo na adresu: DDM, Holubova 874, 534 01 Holice

Platba:                     

do 30. dubna 2019

-    v hotovosti proti potvrzení v DDM Holice

-    na účet DDM Holice 268197916/0300

variabilní symbol:            

LT 6 – jméno a příjmení dítěte

V případě zájmu můžeme vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo doklad pro zdravotní pojišťovnu.

Informace:                

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice, hlavní vedoucí tábora                                           

mobil: 732 853 644

Příměstský letní tábor 2019

 • Číst 170 krát

DDM Holice pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 2019

Kdy?     

Příměstský 1          1. – 4. 7. 2019         (4 dny)         Romana Šlorová

Příměstský 2          8. – 12. 7. 2019       (5 dní)          Kristýna Vohralíková

Příměstský 3          19. – 23. 8. 2019     (5 dní)          Hana Spilková

Příměstský 4          26. – 30. 8. 2019     (5 dní)           Jindra Brandová

(každý den od 7:00 do 15:30)

 

Kde?                                    

DDM Holice, Holubova 874

 

Pro koho?                          

pro děti od 1. do 4. třídy

 

Za kolik?                             

300 Kč/den včetně oběda

(Výlety jsou zahrnuty v ceně)

 

Co děti čeká?                    

hry, soutěže, procházky, výlety, výtvarné činnosti a hlavně spousta zábavy

 

Co nezapomenout?      

svačinu a pití na celý den, sportovní oblečení a obuv, přezůvky, psací potřeby

 

Pro více informací volejte 734 318 890 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihlášky si můžete vyzvednout osobně v DDM Holice nebo stáhnout na webu ddm.holice.cz.