Log in

Informace pro účastníky táborů DDM Holice

 • Číst 68 krát

Pobytové:

- každý účastník obdrží veškerou potřebnou dokumentaci
- potvrzení lékaře nutné
- vyplněné donese k odjezdu
- bez odevzdání všech náležitostí na tábor neodjede
- čestné prohlášení musí být pravdivě vyplněno, testy si zajišťují rodiče sami
- vzor čestného prohlášení s uznatelným řešením přílohou 

Příměstské:

- každý rodič vyplní veškerou dokumentaci při předání dítěte v první den příchodu v DDM
- potvrzení lékaře se nevyžaduje
- bez vyplnění všech náležitostí na tábor nebude dítě přijato
- čestné prohlášení musí být pravdivě vyplněno, testy si zajišťují rodiče sami
- vzor čestného prohlášení s uznatelným řešením přílohou 

Situace se stále vyvíjí a předpokládá se, že co platilo včera a dnes, nemusí již platit zítra. Tábory zvládneme a děti si je užijí ať tak, či tak.

Pavel Hojka a kolektiv všech táborových pracovníků


LT - Čestné prohlášení COVID

Důležité informace DDM

 • Číst 212 krát

Milé děti, vážení rodiče,

od 10. května 2021 otevíráme některé kroužky DDM, které budou probíhat do konce měsíce června. Informace o kroužcích najdete v příloze. V případě potřeby volejte vedoucí jednotlivých kroužků.

Každý účastník musí při vstupu do kroužku odevzdat vyplněné originální čestné prohlášení (též v příloze). Dále přikládáme znění platné legislativy.

U neotevřených kroužků budeme na konci školního roku vracet 100% uhrazené úplaty. U otevřených kroužků to bude poměrná část (70 – 80%).

V sekci tábory a pobytové akce najdete aktuální nabídku letních táborů pro rok 2021.


DDM kroužky 2021 - znovuotevření


Čestné prohlášení COVID


Novinky od 4.5.2021


Informace pro školy a školská zařízení

Tábory 2021

 • Číst 489 krát

AKTUÁLNÍ INFORMACE K TÁBORŮM

 • Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo do DDM. Možno též zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Přihláška musí mít vyplněné všechny kolonky.
 • Má-li dítě více táborů, pište každý tábor na samostatnou přihlášku.
 • Přihlášky odevzdávejte průběžně, dříve přihlášení mají přednost.
 • Po naplnění kapacity jednotlivých táborů další děti již nebudou přijaty.
 • Úhrada tábora musí být provedena do 11. června 2021 na účet DDM Holice 268197916/0300. Do poznámek zadejte pořadové číslo tábora a jméno dítěte z důvodu přiřazení platby. (např. LT 6 – František Vomáčka).
 • Pro rok 2021 z důvodu mimořádné situace žádáme rodiče, aby děti přihlásili a byli trpěliví k dalšímu řešení. Přihlášeným budou rozesílány tiskopisy k jednotlivým LT ve chvíli, budou-li tábory definitivně povolené.
 • Dotazy můžete řešit na telefonu DDM 734318890 nebo 732853644.

 

Seznam táborů pro rok 2021:

ČÍSLO TÁBORA                         TERMÍN                            CENA

 1. Příměstský 1                   1.–2. 7. a 7.–9. 7.              1.500,-    
 2. Příměstský 2                   12.–16. 7.                          1.500,-       
 3. Příměstský 3                   19.–23. 7.                          1.500,-
 4. Příměstský 4                   16.–20. 8.                          1.500,-
 5. Příměstský 5                   23.–27. 8.                          1.500,-
 6. Taneční příměstský         9.–13. 8.                            1.500,-
 7. LT Mlynářka                    24.–31. 7.                           3.500,-
 8. LT Suté Břehy                 12.–21. 8.                           4.200,-

 

 

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání DDM Holice

 • Číst 405 krát

Prosíme rodiče dětí přihlášených do kroužků DDM Holice o zaplacení úplaty tak, jak bylo požadováno před zavedením nouzových opatření. Vzhledem k okolnosti, že MŠMT zatím nestanovilo jiný postup, musíme vycházet z obecně platných vyhlášek. Dítě může být přijato do kroužku pouze po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení úplaty ve stanoveném termínu. Rozhodné datum je 31. 10. daného roku a v návaznosti DDM odevzdává zahajovací výkaz s počty přihlášených na MŠMT. Požadavek o posunutí tohoto termínu zatím nebyl ministerstvem školství vyslyšen.

 

V případě neuskutečnění kroužků v plném rozsahu bude rodičům poměrná část úplaty na konci školního roku vrácena tak, jako ve školním roce minulém.

 

Věřím, že se kroužky v návaznosti na situaci co nejdříve rozjedou a s dětmi se na kroužcích brzy uvidíme.

 

V Holicích dne 21. října 2020

 

                                                                                   Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

 

Log in or Sign up